LOGOWANIE

KWALIFIKACJA AU25 - CZERWIEC 2014

Pytanie nr 18
Źródłem informacji wtórnych w badaniach marketingowych są

A.
B.
C.
D.