LOGOWANIE

KWALIFIKACJA AU25 - CZERWIEC 2014

Pytanie nr 36
Produkt firmy X jest w fazie wzrostu cyklu życia produktu. Firma chce zmienić strategię promocji z uświadamiania nabywców na budowanie lojalności wobec produktu. Powinna to zrobić poprzez

A.
B.
C.
D.