LOGOWANIE

KWALIFIKACJA AU25 - CZERWIEC 2014

Pytanie nr 18
W sklepie o tradycyjnej formie sprzedaży najskuteczniejsza jest reklama

A.
B.
C.
D.