LOGOWANIE

KWALIFIKACJA AU25 - CZERWIEC 2014

Pytanie nr 37
Cena sprzedaży netto towaru wynosi 200 zł. Towar jest opodatkowany stawką podatku VAT 23%. Ile szt. towarów można kupić za kwotę 3 500 zł?

A.
B.
C.
D.