LOGOWANIE

KWALIFIKACJA AU25 - CZERWIEC 2014

Pytanie nr 17
Podwyższona temperatura przechowywania mydeł w kostkach powoduje ich

A.
B.
C.
D.