LOGOWANIE

KWALIFIKACJA AU25 - CZERWIEC 2014

Pytanie nr 4
Zasada rozmieszczania towarów "pierwsze weszło, pierwsze wyszło" oznacza, że towary

A.
B.
C.
D.