LOGOWANIE

KWALIFIKACJA AU25 - CZERWIEC 2014

Pytanie nr 37
W magazynie surowców sypkich worki z mąką powinno się stawiać na podstawach zwanych

A.
B.
C.
D.