LOGOWANIE

KWALIFIKACJA AU25 - CZERWIEC 2014

Pytanie nr 28
Jeżeli w przedsiębiorstwie wskaźnik rotacji zapasów w roku 2012 wynosił 18 dni, a w 2013 roku 15 dni, oznacza to, że w roku 2013 w stosunku do roku 2012

A.
B.
C.
D.