LOGOWANIE

KWALIFIKACJA AU25 - CZERWIEC 2014

Pytanie nr 36
Klient zgłosił wadę ukrytą w zakupionym towarze. Sprzedawca powinien sporządzić

A.
B.
C.
D.