LOGOWANIE

KWALIFIKACJA AU25 - CZERWIEC 2014

Pytanie nr 37
Na podstawie przedstawionych danych ustal wynik finansowy netto przedsiębiorstwa handlowego.
A.
B.
C.
D.