LOGOWANIE

KWALIFIKACJA AU25 - CZERWIEC 2014

Pytanie nr 11
W punkcie sprzedaży detalicznej zatrudnionych jest 3 pracowników, którzy otrzymują wynagrodzenie w systemie prowizyjnym. Łączna stawka prowizyjna wynosi 0,2%. Prowizja wypłacana jest pracownikom w równych częściach. Ile wyniesie wynagrodzenie jednego pracownika, jeżeli miesięczna wartość sprzedaży w punkcie sprzedaży detalicznej to 4 200 000 zł?

A.
B.
C.
D.