LOGOWANIE

KWALIFIKACJA AU25 - CZERWIEC 2014

Pytanie nr 12
Jeżeli przedsiębiorstwo uzyskało 150 000 zł przychodów ze sprzedaży, a zysk netto wyniósł 4 050 zł, to wskaźnik rentowności sprzedaży netto wynosi

A.
B.
C.
D.