LOGOWANIE

KWALIFIKACJA AU25 - CZERWIEC 2014

Pytanie nr 4
Wskaźnik rentowności kapitałów własnych przedsiębiorstwa handlowego wynosi 15%. Oznacza to, że

A.
B.
C.
D.