LOGOWANIE

KWALIFIKACJA AU25 - CZERWIEC 2014

Pytanie nr 37
Wskaźnik przyjęć i zwolnień określa wielkość zjawiska, jakim jest

A.
B.
C.
D.