LOGOWANIE

KWALIFIKACJA AU25 - CZERWIEC 2014

Pytanie nr 8
W tabeli przedstawiono wartość sprzedaży niektórych pozycji asortymentu przedsiębiorstwa handlu hurtowego. Przedsiębiorstwo przeznaczyło 10 000 zł na uzupełnienie zapasów wymienionych pozycji asortymentu proporcjonalnie do ich udziału w wartości sprzedaży. Którą kwotę przeznaczono na uzupełnienie asortymentu o największej wartości sprzedaży?
A.
B.
C.
D.