LOGOWANIE

KWALIFIKACJA AU25 - CZERWIEC 2014

Pytanie nr 7
Tabela przedstawia fragment arkusza spisu z natury. W wyniku porównania stanu rzeczywistego z księgowym wynoszącym 1 797,50 zł ustalono
A.
B.
C.
D.