LOGOWANIE

KWALIFIKACJA AU25 - CZERWIEC 2014

Pytanie nr 11
Który piktogram nakazuje transportowanie opakowania z towarem w pozycji pionowej?
A.
B.
C.
D.