LOGOWANIE

KWALIFIKACJA AU25 - CZERWIEC 2014

Pytanie nr 2
W tabeli przedstawiono dane dotyczące obrotu, przypadającego na jednego sprzedawcę w punkcie sprzedaży detalicznej. Z porównania zjawiska w czasie wynika, że w badanym okresie
A.
B.
C.
D.