LOGOWANIE

KWALIFIKACJA AU25 - CZERWIEC 2014

Pytanie nr 23
Wskaźnik płynności gotówkowej to stosunek procentowy posiadanych środków pieniężnych i zobowiązań bieżących. Na podstawie danych przedstawionych w tabeli określ, które przedsiębiorstwo ma najwyższy wskaźnik płynności gotówkowej.
A.
B.
C.
D.