LOGOWANIE

KWALIFIKACJA AU25 - CZERWIEC 2014

Pytanie nr 38
Agencja marketingowa przeprowadziła badania, dotyczące zmian wielkości popytu na napoje, mając na celu dostosowanie struktury oferowanych do sprzedaży towarów do potrzeb klientów. Największą zmianę popytu zaobserwowano na napój
A.
B.
C.
D.