LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MG17 - CZERWIEC 2014

Pytanie nr 22
Na rysunku przedstawiono sprzęgło
A.
B.
C.
D.