LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MG17 - CZERWIEC 2014

Pytanie nr 17
Na rysunku przedstawiono łożysko
A.
B.
C.
D.