LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MG17 - CZERWIEC 2014

Pytanie nr 18
Wariatory są to przekładnie

A.
B.
C.
D.