LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MG17 - CZERWIEC 2014

Pytanie nr 13
Olej w pompie zębatej przetłaczany jest między uzębieniami

A.
B.
C.
D.