LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MG17 - CZERWIEC 2014

Pytanie nr 34
Ruch roboczy łopatek w pompie łopatkowej, to ruch

A.
B.
C.
D.