LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MG17 - CZERWIEC 2014

Pytanie nr 1
Montaż metodą kompensacji polega na tym, że

A.
B.
C.
D.