LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MG17 - CZERWIEC 2014

Pytanie nr 6
Do zabezpieczenia połączenia gwintowego przed samoodkręceniem nie stosuje się

A.
B.
C.
D.