LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MG17 - CZERWIEC 2014

Pytanie nr 8
Aby sprawdzić prostopadłość czoła tulei do osi otworu należy zastosować

A.
B.
C.
D.