LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MG17 - CZERWIEC 2014

Pytanie nr 22
Zdolność maszyny do zachowania w określonym czasie wymaganych właściwości umożliwiających prawidłowe użytkowanie w określonych warunkach nazywamy

A.
B.
C.
D.