LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MG17 - CZERWIEC 2014

Pytanie nr 26
Pitting jest to

A.
B.
C.
D.