LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MG17 - CZERWIEC 2014

Pytanie nr 22
Określanie stanu technicznego maszyn bez jej demontażu to

A.
B.
C.
D.