LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MG17 - CZERWIEC 2014

Pytanie nr 1
Zjawisko niszczenia pomp i turbin wodnych na skutek obniżenia się ciśnienia cieczy wewnątrz przewodów nazywa się

A.
B.
C.
D.