LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MG17 - CZERWIEC 2014

Pytanie nr 24
Korozja elektrochemiczna zachodzi pod wpływem

A.
B.
C.
D.