LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MG17 - CZERWIEC 2014

Pytanie nr 18
Niewyważone części maszyn i urządzeń, obracające się z dużymi prędkościami, powodują

A.
B.
C.
D.