LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MG17 - CZERWIEC 2014

Pytanie nr 31
Jeżeli po sprawdzeniu prawidłowości montażu łożyska ślizgowego (zachowaniu właściwych luzów pomiędzy łożyskiem a wałkiem) następuje nadmierne grzanie się łożyska, to należy sprawdzić

A.
B.
C.
D.