LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MG17 - CZERWIEC 2014

Pytanie nr 18
Na rysunku przedstawiono nakrętkę
A.
B.
C.
D.