LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MG17 - CZERWIEC 2014

Pytanie nr 37
Element wału, oznaczony na przedstawionym rysunku numerem 3, to
A.
B.
C.
D.