LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MG17 - CZERWIEC 2014

Pytanie nr 26
Jaki mechanizm napędowy suwaka zastosowano na przedstawionym schemacie kinematycznym strugarki?
A.
B.
C.
D.