LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MG17 - CZERWIEC 2014

Pytanie nr 19
Aby nie przekroczyć dopuszczalnej wartości momentu dokręcenia nakrętki należy zastosować klucz

A.
B.
C.
D.