LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MG17 - CZERWIEC 2014

Pytanie nr 4
Kąt wierzchołkowy wiertła do stali i żeliwa wynosi

A.
B.
C.
D.