LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MG17 - CZERWIEC 2014

Pytanie nr 21
Do elementów zamocowujących nie należą

A.
B.
C.
D.