LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MG17 - CZERWIEC 2014

Pytanie nr 17
Sprawdzenia płaskości powierzchni dokonuje się za pomocą

A.
B.
C.
D.