LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MG17 - CZERWIEC 2014

Pytanie nr 32
Maksymalny błąd pomiaru średnicy wałka o wymiarze Ø150 suwmiarką mierząca z dokładnością 0,05 mm wynosi
A.
B.
C.
D.