LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MG17 - CZERWIEC 2014

Pytanie nr 38
Do sprawdzania luzów i odchyłek płaskości powierzchni stosuje się

A.
B.
C.
D.