LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MG19 - CZERWIEC 2014

Pytanie nr 8
Największą dokładność i jakość zewnętrznych powierzchni obrotowych można uzyskać podczas obróbki na

A.
B.
C.
D.