LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MG19 - CZERWIEC 2014

Pytanie nr 8
Do wykonania rowka wpustowego w otworze koła zębatego przedstawionego na rysunku należy zastosować
A.
B.
C.
D.