LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MG19 - CZERWIEC 2014

Pytanie nr 24
Symbol graficzny przedstawiony na rysunku służy w dokumentacji technologicznej do oznaczania
A.
B.
C.
D.