LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MG19 - CZERWIEC 2014

Pytanie nr 4
Do zamocowania wałka długiego należy użyć

A.
B.
C.
D.