LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MG19 - CZERWIEC 2014

Pytanie nr 9
Oznaczony na rysunku kąt płytki wieloostrzowej otn, to kąt
A.
B.
C.
D.