LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MG19 - CZERWIEC 2014

Pytanie nr 7
Do wykonania rowków teowych stosuje się w pierwszej kolejności frez trzpieniowy, a następnie frez pokazany na zdjęciu oznaczonym literą
A.
B.
C.
D.